De verzuimverzekering van Raadhoven

Als ondernemer weet u hoe belangrijk het is dat uw personeel gezond is en blijft. Uw praktijk loopt nou eenmaal beter als iedereen met plezier aan het werk is. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Wat doet u als u een werknemer heeft die langdurig ziek is? U wilt graag dat deze zaken goed geregeld zijn. Dat kan met een verzuimverzekering die voorziet in de behoefte die u heeft.
Contact

Iets voor u?

Meeverzekeren van de werkgeverslasten tot 25%

Keuze uit verschillende dekkingspercentages en eigen risico’s

√ Goede arbodienstverlening door Inzet met Zorg
 Geen onderhoud bij loonadministratie door Inzet met Zorg

√ Tussentijdse personeelsmutaties zijn automatisch meeverzekerd
Dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Alles over deze verzekering

De voordelen op een rijtje

De verzuimverzekering biedt u ruime mogelijkheden om uw doorbetalingsverplichting bij ziekte te verzekeren.

 U kunt in totaal tot maximaal 170% van het loon in geld verzekeren gedurende de doorbetalingsperiode van 2 jaar.

 U kunt dit zelfstandig verdelen over de 2 jaren. Bijvoorbeeld het 1e jaar 100% en het 2e jaar 70%. Hierdoor kunt u goed aansluiten aan de loonafspraken die u met uw werknemer heeft gemaakt.

Ook kunt u kiezen om nog een extra percentage mee te verzekeren als werkgeverslasten omdat u natuurlijk meer kosten maakt tijdens ziekte dan alleen de loondoorbetaling. Het maximale percentage hiervoor is 25%.

 Tussentijdse salarisaanpassingen of de start van een nieuwe medewerker hoeft u niet door te geven. Wij vragen u 1x per jaar aan het begin van ieder jaar om een opgave te doen. Op basis van deze opgave maken wij een eindafrekening over het afgelopen jaar. Tegelijk passen wij dan ook de verzekering voor het komende jaar aan, aan de schatting van de loonsom. Hierdoor blijft de eindafrekening laag.

Voor aanpassing van de premie voor het komende jaar kijken wij naar het verzuim wat u in uw onderneming heeft gehad. Om grote fluctueringen in premie te voorkomen, kijken wij voor 30% naar het eigen verzuim. Daarnaast nemen wij ook 70% van het gemiddelde verzuim binnen de medische doelgroep. Hierdoor wordt hoog verzuim gedempt.

Tevens geldt dat afhankelijk van uw financiële armslag, u kunt kiezen voor een langere eigen risicotermijn. Standaard bieden wij 10 werkdagen, maar dat mogen er ook meer zijn. Hoe langer de eigen risicotermijn, hoe lager de premie.

 Wij werken samen met arbodienstverlener Inzet Met Zorg. Een gecertificeerde arbodienstverlener die uw zieke medewerker begeleidt.

Ook gemakkelijk is dat de premie voor de verzuim en de vergoeding voor de arbodienstverlening door Raadhoven in 1 nota bij u in rekening wordt gebracht.

 Tot slot, de verzekering en de arbodienstverlening is dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe werkt het?

 • U neemt contact op met uw adviseur of advieskantoor voor persoonlijke informatie over het product en uw situatie. U krijgt een offerte en kunt de verzekering afsluiten.
 • Bij een verzuimverzekering is het belangrijk dat u kloppende verzuimgegevens kunt voorleggen. Bij een offerte wordt gekeken naar het verzuimverleden in uw bedrijf over de afgelopen drie jaar. Op basis hiervan (en andere gegevens) wordt de premie bepaalt.
 • Bij uw arbodienst kunt u de verzuimgegevens opvragen. Let op dat u altijd goed doorgeeft hoeveel werknemers u heeft. Heeft u minder werknemers doorgeven dan kan het zijn dat u een hoger verzuimpercentage krijgt en dus een hogere premie.

Dit wilt u ook weten

Heeft u een no-riskpolis dan krijgt uw medewerker een ziektewetuitkering van het UWV. Dit betekent dat u de loonkosten bij ziekte niet volledig zelf hoeft te betalen.
Er geldt een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een no-riskpolis. Deze voorwaarden kunt u nalezen op www.uwv.nl.

Extra dekkingen en keuzes

U kunt keuzes maken onder andere wat betreft het eigen risico. De eerste 10 dagen zijn minimaal. Dus die zijn altijd voor rekening van de werkgevers. Het variëren in het eigen risico heeft uiteraard gevolgen voor de risico’s die u loopt maar ook voor de premie.
U kunt ook denken aan vergoeding werkgeverslasten of eventueel inkomensaanvulling voor uw personeel.

Uw advieskantoor weet alles over deze verzekering. Dit is een complex product waarbij het belangrijk is dat u goed advies krijgt.

Aanvullende diensten

Via onze collega’s bij Inzet met Zorg heeft u in combinatie met onze verzuimverzekering een arbodienstverlening. U kunt hier meer over lezen op de website van ImZ via de button hieronder.
ImZ biedt naast de arbodienstverlening ook aanvullende diensten rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Denk aan verzuimbegeleiding, onderzoeken en allerlei preventieve diensten.

Inzet met Zorg

Wat is bijvoorbeeld niet verzekerd?

 • Directeur(en)-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd.
 • Er wordt niet uitgekeerd als uw medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot
 • De verzekering keert ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld. Wanneer u jaarlijks naverrekent is dit aanmelden echter niet nodig.
 • Er is geen uitkering wanneer er sprake is van opzet of roekeloosheid van uw medewerker, detentie, fraude, misleiding, molest, atoomreactie of terrorisme.
 • Als u niet aan de polisvoorwaarden voldoet keert de verzekering ook niet uit.
 • Wanneer u als werkgever schuldig bent aan de arbeidsongeschiktheid van de medewerker
 • Als uw bedrijf of de medewerker niet of te weinig meewerken aan de re-integratie van de medewerker, dan beïnvloedt dat de uitkering
 • Heeft u als werkgever niet hebt voldaan aan uw re-integratieverplichtingen en u van UWV langer loon moet doorbetalen.

Wilt u precies weten hoe het zit? U leest alles over het product in onze voorwaarden. Hier vindt u tot in de details hoe de verzekering werkt. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw adviseur.

Hoe wordt de premie bepaald

Verzuimgegevens en loonsom

Naast de verzuimgegevens over de laatste 3 jaar kijkt men bij het bepalen van de premie ook naar de loonsom. De premie wordt berekend als percentage van de loonsom. Zorg er dus altijd voor dat u de juiste gegevens doorgeeft:

 • verzuimpercentage
 • aantal werknemers
 • loonsom.
 • Geef ook aan of de jaarlonen berekend worden met of zonder 8 procent vakantiegeld.

Bij het bestuderen van de offerte moet u dus ook goed letten op de loongegevens waarop de premie gebaseerd is.

Actueel houden van uw verzekering

Onder het uitklapmenu: hoe word de premie bepaalt heeft u gelezen hoe een verzekeraar de premie bepaalt, snapt u ook dat het belangrijk is om ons te informeren over wijzigingen die van belang zijn voor de verzuimverzekering.

Actualiseren is erg belangrijk

Geen nood wij helpen u hierbij. Een keer per jaar vragen wij u om op onze site een formulier in te vullen met gegevens over de loonsom en uw personeel.

Voorwaarden

Via de link hieronder komt u bij de voorwaarden van onze verzuimverzekering. In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is, wat niet verzekerd is en wat dit betekent in geval van schade.

In uw polis staan de afspraken die specifiek voor uw verzekering gelden, bijvoorbeeld welke dekkingen, verzekerde bedragen, eigen risico’s en clausules van toepassing zijn.
Als er verschil is tussen deze voorwaarden en wat in uw polis staat, dan gelden de afspraken die in de polis staan.

Voorwaarden verzuimverzekering

Verzekeringskaart

Met een verzekeringskaart proberen wij u in één oogopslag te laten zien hoe de inboedelverzekering werkt. De specifieke dekking en polisvoorwaarden zoals deze op de polis staan zijn bepalend voor uw verzekering.

Verzekeringskaart Verzuimverzekering

Wat te doen bij schade

Als u schade heeft, meld dat dan zo snel mogelijk. U doet de melding bij uw arbodienstverlener. Via de site van Inzet met Zorg kunt u inloggen op Verzuimsignaal en daar uw melding verder administreren.

Verzuimsignaal bij Inzet met Zorg

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over deze of een andere verzekering? Maak gebruik van ons formulier op de contactpagina. U kunt ook mailen of bellen natuurlijk. Deze gegevens vindt u ook op de contactpagina via de button hieronder.

Een vraag stellen?

Klanttevredenheid RH (1)

 
 
Meer weten over verzekeringen Offerte aanvragen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen