Onze verzuimverzekering

Als ondernemer begrijp je het belang van een gezond en tevreden personeelsbestand. Een soepel draaiende praktijk hangt immers samen met het welzijn van je werknemers. Maar soms kan een werknemer langdurig ziek worden. Dan wil je dat de zaken goed geregeld zijn.

Een verzuimverzekering dekt de kosten wanneer een medewerker ziek wordt. Deze verzekering zorgt ervoor dat het loon wordt doorbetaald en indien nodig ook de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding worden vergoed.

Iets voor jou?

Meeverzekeren van de werkgeverslasten tot 25%.

Keuze uit verschillende dekkingspercentages en eigen risico’s.

Goede arbodienstverlening door Inzet met Zorg.
Geen onderhoud bij loonadministratie door Inzet met Zorg.

Tussentijdse personeelsmutaties zijn automatisch meeverzekerd.
Dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

De voordelen op een rijtje

 • De verzuimverzekering biedt je ruime mogelijkheden om je doorbetalingsverplichting bij ziekte te verzekeren.
 • Je kunt in totaal tot maximaal 170% van het loon in geld verzekeren gedurende de doorbetalingsperiode van 2 jaar.
 • Je kunt dit zelfstandig verdelen over de 2 jaren. Bijvoorbeeld het 1e jaar 100% en het 2e jaar 70%. Hierdoor kunt je goed aansluiten aan de loonafspraken die je met jouw werknemer hebt gemaakt.
 • Ook kun je kiezen om nog een extra percentage mee te verzekeren als werkgeverslasten omdat je natuurlijk meer kosten maakt tijdens ziekte dan alleen de loondoorbetaling. Het maximale percentage hiervoor is 25%.
 • Tussentijdse salarisaanpassingen of de start van een nieuwe medewerker hoef je niet door te geven. Wij vragen je 1x per jaar aan het begin van ieder jaar om een opgave te doen. Op basis van deze opgave maken wij een eindafrekening over het afgelopen jaar. Tegelijk passen wij dan ook de verzekering voor het komende jaar aan, aan de schatting van de loonsom. Hierdoor blijft de eindafrekening laag.
 • Voor aanpassing van de premie voor het komende jaar kijken wij naar het verzuim wat je in jouw onderneming hebt gehad. Om grote fluctueringen in premie te voorkomen, kijken wij voor 30% naar het eigen verzuim. Daarnaast nemen wij ook 70% van het gemiddelde verzuim binnen de medische doelgroep. Hierdoor wordt hoog verzuim gedempt.
 • Tevens geldt dat afhankelijk van je financiële armslag, je kunt kiezen voor een langere eigen risicotermijn. Standaard bieden wij 10 werkdagen, maar dat mogen er ook meer zijn. Hoe langer de eigen risicotermijn, hoe lager de premie.
 • Wij werken samen met arbodienstverlener Inzet Met Zorg. Een gecertificeerde arbodienstverlener die je zieke medewerker begeleidt.
 • Ook gemakkelijk is dat de premie voor de verzuim en de vergoeding voor de arbodienstverlening door Raadhoven in 1 nota bij je in rekening wordt gebracht.
 • Tot slot, de verzekering en de arbodienstverlening is dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe werkt het?

 • Je neemt contact op met jouw adviseur of advieskantoor voor persoonlijke informatie over het product en jouw situatie. Je krijgt een offerte en kunt de verzekering afsluiten.
 • Bij een verzuimverzekering is het belangrijk dat je kloppende verzuimgegevens kunt voorleggen. Bij een offerte wordt gekeken naar het verzuimverleden in jouw bedrijf over de afgelopen drie jaar. Op basis hiervan (en andere gegevens) wordt de premie bepaalt.
 • Bij je arbodienst kun je de verzuimgegevens opvragen. Let op dat je altijd goed doorgeeft hoeveel werknemers je hebt. Heb je minder werknemers doorgeven dan kan het zijn dat je een hoger verzuimpercentage krijgt en dus een hogere premie.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Dit wil je ook weten

Heb je een no-riskpolis dan krijgt jouw medewerker een ziektewetuitkering van het UWV. Dit betekent dat je de loonkosten bij ziekte niet volledig zelf hoeft te betalen.
Er geldt een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een no-riskpolis. Deze voorwaarden kun je nalezen op www.uwv.nl.

Extra dekkingen en keuzes

Je kunt keuzes maken onder andere wat betreft het eigen risico. De eerste 10 dagen zijn minimaal. Dus die zijn altijd voor rekening van de werkgever. Het variëren in het eigen risico heeft uiteraard gevolgen voor de risico’s die je loopt maar ook voor de premie.
Je kunt ook denken aan vergoeding werkgeverslasten of eventueel inkomensaanvulling voor jouw personeel.
Je advieskantoor weet alles over deze verzekering. Dit is een complex product waarbij het belangrijk is dat je goed advies krijgt.

Aanvullende diensten

Via onze collega’s bij Inzet met Zorg heb je in combinatie met onze verzuimverzekering een arbodienstverlening. Je kunt hier meer over lezen op de website van Inzet met Zorg via de button hieronder. Inzet met Zorg biedt naast de arbodienstverlening ook aanvullende diensten rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Denk aan verzuimbegeleiding, onderzoeken en allerlei preventieve diensten.

Inzet met Zorg

Niet verzekerd?

 • Directeur(en)-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd.
 • Er wordt niet uitgekeerd als je medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering afsloot
 • De verzekering keert ook niet uit als je de medewerker niet hebt aangemeld. Wanneer je jaarlijks naverrekent is dit aanmelden echter niet nodig.
 • Er is geen uitkering wanneer er sprake is van opzet of roekeloosheid van je medewerker, detentie, fraude, misleiding, molest, atoomreactie of terrorisme.
 • Als je niet aan de polisvoorwaarden voldoet keert de verzekering ook niet uit.
 • Wanneer je als werkgever schuldig bent aan de arbeidsongeschiktheid van de medewerker
 • Als je bedrijf of de medewerker niet of te weinig meewerkt aan de re-integratie van de medewerker, dan beïnvloedt dat de uitkering
 • Wanneer je als werkgever niet hebt voldaan aan je re-integratieverplichtingen en je van UWV langer loon moet doorbetalen.

Wil je precies weten hoe het zit? Je leest alles over het product in onze voorwaarden. Hier vind je tot in de details hoe de verzekering werkt. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met jouw adviseur.

Hoe wordt de premie bepaald

Naast de verzuimgegevens over de laatste 3 jaar kijkt men bij het bepalen van de premie ook naar de loonsom. De premie wordt berekend als percentage van de loonsom. Zorg er dus altijd voor dat je de juiste gegevens doorgeeft:

 • Verzuimpercentage.
 • Aantal werknemers.
 • Loonsom.
 • Geef ook aan of de jaarlonen berekend worden met of zonder 8 procent vakantiegeld.

Bij het bestuderen van de offerte moet je dus ook goed letten op de loongegevens waarop de premie gebaseerd is.

Pakketten en korting

Sluit je bij Raadhoven een verzekering dan komt deze automatisch in een pakket. Dat is handig omdat je zo alles overzichtelijk bij elkaar hebt. Ander voordeel is dat het je korting kan opleveren. Een korting is afhankelijk van het pakket en van het aantal producten en kan oplopen aardig oplopen binnen het Werkgevers Pakket van Raadhoven.

Voor meer informatie over de verzekering en de pakketkorting (en de opbouw hiervan) kun je terecht bij je advieskantoor.

Afspraak maken

Verzekeringskaart; belangrijkste kenmerken

Met een verzekeringskaart proberen wij je in één oogopslag te laten zien hoe de verzuimverzekering werkt. De specifieke dekking en polisvoorwaarden zoals deze op de polis staan zijn bepalend voor je verzekering.

Verzekeringskaart Verzuimverzekering

Voorwaarden

Via de link hieronder kom je bij de voorwaarden van onze verzuimverzekering. In deze voorwaarden lees je wat verzekerd is, wat niet verzekerd is en wat dit betekent in geval van schade.

Op je polis staan de afspraken die specifiek voor jouw verzekering gelden. Bijvoorbeeld welke dekkingen, verzekerde bedragen, eigen risico’s en clausules van toepassing zijn.
Als er verschil is tussen deze voorwaarden en wat op je polis staat, dan gelden de afspraken die op de polis staan.

Voorwaarden verzuimverzekering

Actueel houden van je verzekering

Onder het tabje over het bepalen van de premie heb je gelezen hoe en op basis waarvan een verzekeraar dat doet. Dan snap je ook dat het belangrijk is om ons te informeren over wijzigingen die van belang zijn voor de verzuimverzekering.

Geen nood wij helpen je hierbij. Een keer per jaar vragen wij jou om op onze site een formulier in te vullen met gegevens over de loonsom en jouw personeel.

Wat te doen bij schade

Als je schade hebt, meld dat dan zo snel mogelijk. Verleen je medewerking bij alles wat wij doen om de schade af te handelen.

Schade melden

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over deze of een andere verzekering? Maak gebruik van ons formulier op de contactpagina. Je kunt ook mailen of bellen natuurlijk.

Een vraag stellen?

Onze klanten beoordelen onze schadebehandeling met een

8,9

 
 
Meer weten over verzekeringen Offerte aanvragen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen