Rechtsbijstandverzekering voor medici

U bent in de meeste gevallen als medicus ook ondernemer. Ondernemer in de zorg. In beide gevallen heeft u kans op conflicten. Wanneer een patiënt ontevreden is over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en u aanklaagt staat u er liever niet alleen voor. U heeft dan dringend behoefte aan goede rechtshulp en bijstand in dit conflict. Zonder dat u moet nadenken over de kosten.
Contact

Iets voor u?

geen eigen risico

ruime dekking voor de meest voorkomende conflicten

√ altijd juridische hulp
een uitstekende incassodekking

speciale aandacht voor dekking tuchtzaken

Alles over deze verzekering

Hoe werkt het?

 • U krijgt juridische hulp en advies. Samen met u bekijken zij wat de beste manier is om uw zaak snel rond te krijgen of om geschillen te voorkomen.
 • U kunt onze rechtsbijstandverzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen.
 • Aanvullende dekkingen zoals een particuliere dekking en de module vastgoed en het verhuur hiervan.
 • U mag uw eigen advocaat kiezen.
 • Bij een juridisch conflict moet u altijd eerst te overleggen met Raadhoven over wie de zaak gaat behandelen. Als  externe hulp noodzakelijk is dan betaal ARAG maximaal € 40.000 externe kosten. Indien het niet noodzakelijk is en u gebruik maakt van uw vrije advocaatkeuze dan betaalt u een eigen risico van €500 en vergoedt Raadhoven standaard € 6000,-  behandelkosten. Dit maximum bedrag kunt u verlagen naar € 3000 of verhogen naar € 12000.
 • Wanneer een van uw klanten niet betaalt voor geleverde producten of diensten krijgt u van ons incassobijstand binnen Nederland.

Voor meer persoonlijke informatie over het product en uw eigen situatie kunt u contact opnemen met uw advieskantoor.
U krijgt een offerte en kunt de rechtsbijstandverzekering voor medici afsluiten.

Dit wilt u ook weten

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering voor medici bij Raadhoven, dan wilt u dit ook weten:

 • De eerste drie maanden kunt u nog geen zaken aanleveren.
 • Er zit een maximum aan de kosten voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 40.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat.
 • Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.
 • Ook als de tegenpartij bij Raadhoven is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.
 • Voor incassobijstand geldt geen minimumbelang.
 • Meld als zorgverlener direct een klacht, incident of geschil. Zeker als dit aanleiding kan zijn tot een schadevergoeding. Valt uw melding onder de Wkkgz en onder uw verzekering? Dan voeren wij uw verweer. Heeft u vervolgens juridische bijstand nodig? Dan vergoedt onze rechtsbijstandverzekering de kosten van procedures die met goedvinden van Raadhoven of op ons verzoek worden gevoerd.
 • De dekking is hoofdzakelijk beperkt tot Nederland. Voor bepaalde onderdelen zoals strafzaken is de dekking uitgebreid tot heel Europa.
 • Sluit u meerdere zakelijke schadeverzekeringen af? Dat levert u (extra) pakketkorting op. Daarnaast heeft u al uw verzekeringen handig in één overzicht.
 • U kunt onze rechtsbijstandverzekering na het eerste jaar op elk gewenst moment opzeggen. Een maand later stopt dan uw verzekering.

Actueel houden van uw verzekering

Het is van groot belang dat u uw rechtsbijstandverzekering voor medici actueel houdt.

Wanneer uw hoedanigheid wijzigt of uw praktijkbezetting. Bijvoorbeeld als u een extra assistent in loondienst aanneemt.
Of stel dat uw hoedanigheid op uw verzekering staat omschreven als waarnemer en u heeft inmiddels een eigen praktijk. Dan sluit de dekking niet meer aan. Dat kan tot vervelende consequenties leiden.

Wij vragen u daarom ook jaarlijks om uw verzekeringen te actualiseren. U krijgt daarvoor van ons een berichtje. Toch is  het van belang dat u ons direct informeert als er belangrijke wijzigingen zijn. Maak gerust gebruik van ons onderhoudsformulier. U kunt ons uiteraard ook mailen of bellen.

Wat is bijvoorbeeld niet verzekerd?

 • Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van de dekking die u kiest.
 • Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd.
 • U krijgt geen juridische bijstand als u verdacht wordt van het plegen van strafbare feiten en daarvoor wordt vervolgd
 • Voor huisartsen; Euthanasie is een “opzetdelict” en opzet is altijd uitgesloten. Raadhoven zal u bij een dergelijk geschil dan ook niet bijstaan. Wel kunnen wij u verwijzen naar een aantal goede kantoren waar u voor een gereduceerd tarief wordt bijgestaan.
 • Wanneer u het niet eens bent met de stappen die de juridische specialist wenst te nemen dan mag u een eigen specialist inschakelen. Dit geldt ook voor de specialist die Raadhoven ter vervanging heeft ingeschakeld,De kosten hiervan betaald u zelf en indien u in het gelijk wordt gesteld betaalt Raadhoven uw gemaakte kosten terug tot maximaal de kosten waarvoor u bij haar verzekerd bent.

Wilt u precies weten hoe het zit met de rechtsbijstandverzekering voor medici? Lees dan de voorwaarden. Of neem contact op met uw adviseur.

Wat kost het?

De premie van de rechtsbijstandverzekering voor medici is afhankelijk van uw wensen en de keuzes die u vervolgens maakt. Er zijn legio mogelijkheden. Daarom spreken wij van maatwerk. Vraagt u gerust een offerte op bij een van de bij ons aangesloten advieskantoren.

De dekkingen

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers. U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende modules.
Keuzedekkingen
 √ Rechtsbijstand voor particulieren Kiest u voor deze extra dekking, dan bent u en uw gezin verzekerd van juridische hulp bij een conflict over een particuliere zaak.
 √ Bedrijfsvoering of beroepspraktijk Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of beroepspraktijk. Hieronder vallen geen geschillen met afnemers en inkopers (zie daarvoor keuze inkoop en keuze verkoop).
  Incasso Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? En daar is geen juridische reden voor. Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Is er wel een juridische reden? Dan is dat gedekt onder keuze verkoop.

 √ Verkeer Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.
 √ Inkoop Onderdeel inkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met inkopen voor uw bedrijf of praktijk.
 √ Verkoop Onderdeel verkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met wat het bedrijf of praktijk verkoopt of levert aan klanten.

Aanvragen

Vraag naar de mogelijkheden bij de met ons samenwerkende advieskantoren.

Voorwaarden

Via de link hieronder komt u bij de voorwaarden van onze rechtsbijstandsverzekering. In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is, wat niet verzekerd is en wat dit betekent in geval van schade.

In uw polis staan de afspraken die specifiek voor uw verzekering gelden, bijvoorbeeld welke dekkingen, verzekerde bedragen, eigen risico’s en clausules van toepassing zijn.
Als er verschil is tussen deze voorwaarden en wat in uw polis staat, dan gelden de afspraken die in de polis staan.

Voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor medici

Verzekeringskaart

Met een verzekeringskaart proberen wij u in één oogopslag te laten zien hoe de inboedelverzekering werkt. De specifieke dekking en polisvoorwaarden zoals deze op de polis staan zijn bepalend voor uw verzekering.

Verzekeringskaart Rechtsbijstandverzekering voor medici

Wat te doen bij schade

Als u schade heeft, meld dat dan zo snel mogelijk. Doe bij diefstal, inbraak, vandalisme, aanrijding en brandstichting direct aangifte bij de politie. Verleen uw medewerking bij alles wat wij doen om de schade af te handelen.

Schade melden

 
 
Meer weten over verzekeringen Offerte aanvragen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen