Fraudebeleid Raadhoven

Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Dit vertrouwen wordt soms misbruikt. Er wordt bijvoorbeeld fraude gepleegd. Wij proberen u kort uit te leggen wat wij onder fraude verstaan en hoe wij hiermee omgaan.

Onder fraude verstaan wij:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering.
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd, bijvoorbeeld bij een schade.
 • Het veranderen van bedragen op nota’s.
 • Meer claimen dan de daadwerkelijke schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal.
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was.

Wat wij doen bij fraude

Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Daarom doet Raadhoven aan fraudebestrijding. Bij een vermoeden van fraude melden wij dit aan de  verzekeraar die op het polisblad staat genoemd. Zij/wij kunnen de volgende maatregelen nemen:

 • Wij doen aangifte bij de politie.
 • Wij vergoeden de schade niet en reeds uitgekeerde schadevergoedingen vorderen wij terug. Dit geldt ook voor een schade die u claimt op een andere verzekering voor dezelfde gebeurtenis.
 • Wij vorderen gemaakte interne en externe kosten terug. Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding die wettelijk is vastgesteld. Dit bedrag wordt door ons of een externe partij zoals SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan namens ons ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade worden teruggevorderd. Daarnaast kunnen wij, als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude,  interne kosten in rekening brengen.
 • Wij beëindigen alle schadeverzekeringen die u bij ons hebt. Ook als het gaat om een verzekering waarbij u niet hebt gefraudeerd. U kunt bij ons geen andere  verzekeringen meer afsluiten. Deze uitsluiting kunnen wij uitbreiden tot alle merken en bedrijfsonderdelen van Raadhoven / de verzekeraar die op het polisblad staat vermeld.
 • Wij nemen de gegevens op in onze gebeurtenissenadministratie en incidentenregister. Dit zijn registers waarin alleen bevoegde medewerkers in kunnen kijken.
 • Wij melden de desbetreffende persoonsgegevens aan de Stichting CIS. Verzekeraars hebben ter voorkoming en bestrijding van fraude een waarschuwingssysteem via Stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit protocol vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. Meer informatie over het melden aan Stichting CIS staat in onze algemene voorwaarden.
 • Wij melden de desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Hebt u ons bij het afsluiten van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie gegeven? En zouden we de verzekering niet hebben afgesloten als wij wel de juiste informatie hadden? Dan kunnen wij de verzekering beëindigen. Wij betalen dan geen premie terug en u hebt geen recht op schadevergoeding.

Hebt u schade en geeft u ons met opzet onjuiste of onvolledige informatie? Of misleidt u ons? Dan vergoeden wij de schade niet en beëindigen we uw verzekering. We laten u schriftelijk weten wanneer uw verzekering eindigt. Bij een tussentijdse beëindiging van uw verzekering, betalen wij geen premie terug als er sprake is van opzet van u om ons te misleiden.

 

– Versie april 2024 –

 
 
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen