bedrijfsschadeverzekering

50% van de ondernemers is na een brand binnen twee jaar failliet

Verzekeraars en brandweer wezen meer dan twee jaar geleden al op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Toch word het risico nog steeds onderschat. Jaarlijks wordt een groot aantal ondernemingen getroffen door brand. In één op de tien gevallen is de oorzaak onoplettendheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden, maar ook brandstichting en onveilig gebruik van elektrische installaties zijn veelvoorkomende oorzaken.

Risico onderschat

Veel bedrijven onderschatten de impact van een (grote) brand en realiseren zich niet dat ongeveer de helft van de ondernemingen na zo’n brand binnen twee jaar failliet is. Dat de impact veel groter is dan gedacht is vaak het gevolg van verruiming van regelgeving. Hierdoor is meer ‘ruimte’ voor ondernemers ontstaan, maar daarmee is ook de eigen verantwoordelijkheid voor de ondernemer toegenomen.

“Ook al voldoet de ondernemer aan de regels, daarmee is niet automatisch sprake van een ‘brandveilig gebouw’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. De regels gaan vooral over veilig kunnen vluchten bij brand. De brandweer richt zich bovendien bij het bestrijden van brand vooral op het voorkomen van uitbreiding naar naastgelegen compartimenten of gebouwen. Ook het vergunningstraject bij de gemeente kan behoorlijk veel tijd kosten en extra eisen opleveren, waar geen rekening mee is gehouden.

Meer focus op preventie noodzakelijk

Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland hebben in een eerdere intentieverklaring aangegeven veel gezamenlijke belangen te hebben en te streven naar het voorkomen van brand: van optreden achteraf (blussen door de brandweer, schade vergoeden door de verzekeraar) naar preventie om brand, leed en schade te voorkomen. In 2016 waren er liefst 150 bedrijfsbranden met een schade van minimaal één miljoen euro, de totale schade lag op 470 miljoen euro.

Om meer bewustzijn te creëren bij ondernemers hebben verschillende initiatiefnemers, waaronder Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland een website gemaakt, www.checklistbrand.nl. Deze website biedt online tools en een checklist die ondernemers helpen bij het voorkomen van brand. Het geeft de ondernemer inzicht in welke risico’s hij loopt en welke preventieve maatregelen getroffen kunnen worden.

Financieel vangnet

En als er ondanks alle preventieve maatregelen toch schade ontstaat door brand of een andere oorzaak? Dan hebben de meeste ondernemers wel een brandverzekering. Het praktijkgebouw en de inventaris zijn doorgaans prima verzekerd. Het is wel belangrijk om regelmatig te controleren of de dekking nog aansluit bij de activiteiten en of de verzekerde bedragen nog kloppen. Raadhoven vraagt hier overigens ieder jaar aandacht voor.

Bedrijfsschade

De bedrijfsschadeverzekering is een wat bijzondere verzekering. Dit gaat namelijk over misgelopen, toekomstige winst en doorlopende kosten. Deze bedragen worden vergoed gedurende een vooraf afgesproken periode.

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt ook de extra kosten om omzetderving en schade te beperken. Dus om de praktijk zo snel mogelijk weer op te starten worden bijvoorbeeld de kosten van een mobiele praktijkruimte vergoed of het inhuren van extra ondersteuning.

Veel ondernemers kiezen voor een vergoedingsperiode van 52 weken oftewel één jaar. In de praktijk blijkt vaak dat dit te kort is, per slot van rekening gaat 50% van de ondernemers binnen twee jaar alsnog failliet. Daarom is een periode van 104 weken (2 jaar) aan te raden. Zo heeft u genoeg tijd ook als bijvoorbeeld (lokale) overheden onverwacht barrières opwerpen.

Makkelijke Verzekering tips:

  • Check jaarlijks of de verzekerde bedragen nog kloppen.
  • Zorg voor een goede dekking, bij voorkeur een van buitenkomende onheilen dekking, die aansluit bij uw activiteiten.
  • Kies voor een vergoedingsperiode van 104 op uw bedrijfsschadeverzekering.
  • Maak jaarlijks de dakgoten schoon.
  • Vervang tijdig kitnaden en voegen.
  • Zorg voor gecertificeerd hang- en sluitwerk. √
  • Tap buitenkranen af bij vorst.

(Bron: Brandweer Nederland en Verbond van Verzekeraars)

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

 
 
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen