Raadhoven
Uw assuradeur in het medisch segment.Neem contact op

Onze gezamenlijke verwerkersovereenkomst

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Om invulling te geven aan de AVG gaat Raadhoven een verwerkersovereenkomst met u aan. U kunt onze verwerkersovereenkomst inzien en downloaden in het formulier hieronder. Wij vragen u om een akkoordverklaring, zodat u en wij kunnen aantonen dat wij invulling hebben gegeven aan de AVG. Wij sturen u dan ter bevestiging een e-mail.

Omdat wij werken met een automatisch mailsysteem verzoeken wij u bij het invullen van de akkoordverklaring het e-mailadres te vermelden waarop u onze mail heeft ontvangen. Dan sturen wij u straks niet onnodig herinneringen.

Dank voor uw medewerking. 

Verwerkersovereenkomst

Uw gegevens

Vul uw e-mailadres in
Bevestig uw e-mailadres

Akkoordverklaring verwerkersovereenkomst

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Om invulling te geven aan de AVG gaat Raadhoven een verwerkersovereenkomst met u aan. U kunt onze verwerkersovereenkomst hier inzien en downloaden.
Wij vragen u om een akkoordverklaring, zodat u en wij kunnen aantonen dat wij invulling hebben gegeven aan de AVG. Wij sturen u dan ter bevestiging een e-mail.

ONZE VERWERKERSOVEREENKOMST

Akkoordverklaring gegevensuitwisseling

U heeft een ziekteverzuimverzekering van Raadhoven en waarschijnlijk ook arbodienstverlening van Inzet met Zorg. Als dit het geval is, vragen wij uw toestemming om noodzakelijke gegevens uit te wisselen met Inzet met Zorg. Hierdoor hoeven wij u niet meerdere keren om dezelfde informatie te vragen en kunnen wij processen zoals de jaarlijkse naverrekening en eventuele schadeuitkeringen vlotter en beter afhandelen. Zoals in de verwerkersovereenkomst staat vermeld, gaat het nadrukkelijk niet om medische gegevens.
 •  
  Kort nieuws van algemene aard

  Berichtje over een aantal wijzigingen. Onder andere over de offerte motorrijtuigen en de Wkkgz dekking voor huisartsen.

  Lees Meer

 •  
  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering huisarts wordt uitgebreid

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen worden standaard uitgebreid met een WKKGZ-dekking. Voor de huisarts ZZP'ers wordt een kleine premieverhoging doorgevoerd.

  Lees Meer

 •  
  Rechtsbijstandzaken direct melden bij DAS of ARAG

  Uit de enquêtes die wij sturen na het afhandelen van een schade blijkt dat klanten vooral snelheid en communicatie belangrijk vinden als het gaat om de afhandeling. Natuurlijk willen wij graag onze dienstverlening verbeteren. Daarom kijken wij onder ander naar de procedure bij het melden van een geschil. Specifiek een geschil waarbij de klant gebruik wil maken van zijn rechtsbijstandverzekering.

  Lees Meer

 
 
Meer weten over verzekeringen Offerte aanvragen