Procedure voor (mogelijk) conflicterende situaties

Binnen onze groep voeren wij zowel de functie van bemiddelaar als gevolmachtigd agent uit. Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. Onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht, met een afzonderlijke jaarrekening.

Hoewel de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gescheiden is er geen sprake van een zuivere taakscheiding tussen onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten, dit zou het door ons beoogde efficiencyvoordeel schaden. De bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in ons elektronisch Kennisportal.

Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

  • wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten;
  • dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf | Gevolmachtigde Pieter Vonk is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
  • indien de in ons elektronisch Kennisportal genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist Dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf | Gevolmachtigde Pieter Vonk;
  • beslissingen om af te wijken van de in het elektronisch Kennisportal genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
    1. binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van Dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf | Gevolmachtigde Pieter Vonk;
    2. in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van Dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf | Gevolmachtigde Pieter Vonk en van de volmachtgever;
  • de beslissing c.q. toestemming van Dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf | Gevolmachtigde Pieter Vonk en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd.

 
 
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen