wkkgz

Verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg

De Wkkgz

Onze kantoren krijgen regelmatig vragen van verzekerden over de praktische gevolgen van de Wkkgz voor zorgaanbieders en zorgverleners. Klanten willen vooral graag weten wat de gevolgen zijn voor de dekking op de beroepsaansprakelijkheid- en de rechtsbijstandsverzekering. In deze brochure vindt u gedetailleerde informatie hierover.

Waarom de wkkgzwkkgz

Doel van de Wkkgz: goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het jaar 2016 is een overgangsjaar.

Wat moet u doen?

Als zorgaanbieder (een ziekenhuis of een gezondheidscentrum bijvoorbeeld) en zorgverlener (een natuurlijk persoon die beroepsmatig zorg verleent) moet u een aantal zaken regelen.

De Rijksoverheid meldt hierover:

  • U moet een systeem regelen zodat medewerkers veilig incidenten kunnen melden. U mag zelf bepalen hoe u dit organiseert.
  • Per 1 januari 2016 moet u het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat u hem of haar aanneemt.
  • Ontslaat u een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren? Dan bent u sinds 1 januari 2016 verplicht om dit te melden. Ook moet u alle vormen van geweld melden als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen.
  • Uw cliënten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de verleende zorg. U moet een fout met de cliënt bespreken en hiervan een aantekening maken in het cliëntendossier. Ook moet u een cliënt informeren over de kwaliteit van uw zorgverlening wanneer een cliënt daarom vraagt. Denk aan vragen over hoe vaak u een bepaalde ingreep heeft verricht en met welke resultaten.

Per 2017

  • Een gratis klachtenfunctionaris voor uw cliënten. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.
  • Voor 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Organisaties van cliënten en zorgaanbieders zijn druk doende om geschilleninstanties op te richten. De geschilleninstantie moet worden erkend door de minister. De erkenningseisen staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz.
  • Elke zorgaanbieder heeft per 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hem werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat u kunt instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Veel zorgaanbieders hebben al een klachtensysteem of een werkwijze om veilig incidenten te melden. Als dit goed werkt en het aan de nieuwe wet voldoet, hoeft u niets te veranderen. Wel adviseert de overheid om te kijken of de klachtafhandeling beter kan. Bepaal ook of de klachten en incidenten voldoende worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de inhoud van de wet.

 

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

 
 
Meer weten over verzekeringen Offerte aanvragen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen